ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ Greek English

Δίδακτρα Μαθημάτων Αντισφαίρισης

A. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 1 Μέλος                    €30 / μάθημα      
 2 Μέλη  €20 / μάθημα      
         
B.  ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΕΛΗ    (Tιμή ανά μήνα ανά μέλος)
                           1 Μάθημα               
 Εβδομαδιαίως   
2 Μαθήματα Εβδομαδιαίως 3 Μαθήματα Εβδομαδιαίως  4 Μαθήματα Εβδομαδιαίως 
 1 Μέλος         €100  €205  €310  €410
 2 Μέλη    €70  €145  €215  €280
 3 Μέλη    €50    €85  €130  €170
 4 Μέλη    €40    €70    €95  €120

Καιρός  Click for Akrotiri, Cyprus Forecast Πως να μας βρείτε 
View Famagusta Tennis Club in a larger map
txtViewTheWeather 
Κοινωνική δικτύωση