ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ Greek English

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Όμιλος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εφτά μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για δύο έτη, με μυστική ψηφοφορία και με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι Σύμβουλοι εκλέγουν μεταξύ τους, με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τους Εφόρους Αθλητισμού, Αθλητικών Εγκαταστάσεων, και Εντευκτηρίου & Δημόσιων Σχέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει βοηθούς των Εφόρων από τα μέλη του Ομίλου, σε απεριόριστο αριθμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο, που έχει την τύχη να εργάζεται και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο χώρο αυτό για να παραμένει ο Όμιλος ένα πραγματικό στολίδι για τα έτη 2017-2019 συγκροτείται ως ακολούθως
Όνομα Θέση
 Ροδίων Παναγιώτου  Πρόεδρος
 Κώστας Σιοπαχάς  Αντιπρόεδρος
 Πέτρος Αθηνάκης  Γενικός Γραμματέας
 Νίκος Ζήνωνος  Ταμίας
 Ελένη Πηλαβά  Έφορος Αθλητισμού
 Γιάννος Βωνιάτης  Έφορος Αθλητικών Εγκαταστάσεων
 Παναγιώτης Χρυσοστόμου  Έφορος Εντευκτηρίου & Δημοσίων Σχέσεων
 Έλενα Αλκιβιάδου  Εκτελεστική Γραμματέας
Καιρός  Click for Akrotiri, Cyprus Forecast Πως να μας βρείτε 
View Famagusta Tennis Club in a larger map
txtViewTheWeather 
Κοινωνική δικτύωση